QUY ĐỊNH CẦN BIẾT

[Infographics] Bộ Công an đề xuất những thay đổi với giấy phép lái xe

VIETNAMPLUS   28/09/2020 • 14:08

Căn cứ vào kiểu loại, công suất động cơ, khối lượng và công dụng của xe, giấy phép lái xe sẽ bao gồm 11 hạng thay vì 15 hạng như hiện nay.

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (lần thứ 5) đề xuất chia giấy phép lái xe thành 11 hạng khác nhau thay vì 15 hạng như hiện nay./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-bo-cong-an-de-xuat-nhung-thay-doi-voi-giay-phep-lai-xe/666255.vnp

Tags: thay đổi | giấy phép | hiện nay | đề xuất | Thay vì | Động cơ | bao gồm | khối lượng | công dụng | công suất | [Infographics] Bộ Công

SỰ KIỆN: QUY ĐỊNH CẦN BIẾT

MỚI NHẤT

goto top