Tags: 2 em bé

Thời điểm vẽ nên bức tranh dựa trên ảnh chụp hồi nhỏ của mình, Bill Stoneham chưa từng nghĩ trong tương lai tác phẩm của mình lại gắn với những tính từ như kỳ dị, ám ảnh, ma quái...

goto top