THỜI SỰ

Ấm lòng những cánh bay trong tâm lũ miền Trung

Thứ Tư • 28/10/2020 • 09:08

Phòng không - Không quân Link Gốc:           Copy Link
http://phongkhongkhongquan.vn/4416/am-long-nhung-canh-bay-trong-tam-lu-mien-trung.html

Thích
goto top