Tags: Bán 43ha

Công an Bình Dương đang điều tra có hay không việc lợi ích nhóm trong quá trình tự ý bán 43ha đất công, gây thất thoát 127 tỷ đồng.

goto top