THỜI SỰ

Bão Saudel cuốn phăng mái tôn nhà xưởng lên dây điện cao thế

Thứ Bảy • 24/10/2020 • 10:40

Một mái nhà kho treo lơ lửng trên đường dây điện cao thế sau khi cơn bão nhiệt đới Saudel quét qua Philippines.

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/bao-saudel-cuon-phang-mai-ton-nha-xuong-len-day-dien-cao-the-a-89909.html

Thích
goto top