THỜI SỰ

Cảnh sát Ấn Độ truy quét người không tuân thủ lệnh phong tỏa

Thứ Năm • 26/03/2020 • 16:31

Lệnh phong tỏa 3 tuần của Ấn Độ được thực thi một cách nghiêm ngặt đến mức căng thẳng.

Trí thức trẻ Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/videos/230102-canh-sat-an-do-truy-quet-nguoi-khong-tuan-thu-lenh-phong-toa.htm

Thích
goto top