Tags: Cây thanh long

Chiếc cây này quả thực là có cách ra hoa bói quả chẳng giống bình thường chút nào hết cả.

Khổ thân chủ nhà quá, mất công chăm bẵm cây bao lâu mà cuối cùng lại chỉ biết đứng nhìn.

goto top