THẾ GIỚI

Covid- 19: Brazil không bắt buộc đeo khẩu trang, TBN tái áp đặt phong tỏa

Chủ Nhật • 05/07/2020 • 14:54

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/covid-19-brazil-khong-bat-buoc-deo-khau-trang-tbn-tai-ap-dat-phong-toa-a-88264.html

Thích
goto top