THỜI SỰ

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ Tư • 03/06/2020 • 15:48

Cục chính trị Quân khu 4 là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng Vũ trang Quân khu 4 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ Cục chính trị Quân khu 4 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Cục chính trị nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/dau-an-mot-nhiem-ky.html

Thích
goto top