Tags: Dọn ra ở riêng

Tôi đuổi chồng cũ về vì không còn muốn có dây dưa gì với anh nữa. Nào ngờ câu nói của anh lại khiến tôi chao đảo.

Vợ tôi gào lên rằng tôi ở ngoài nói thì dễ lắm, tôi có phải đi làm dâu đâu mà biết. Rồi cô ấy thách tôi sang nhà cô ấy ở rể, chỉ cần qua một tháng mà tôi vẫn vui vẻ, thoải mái thì cô ấy chịu thua.

Nghe ⋅ 02:47

goto top