THỜI SỰ

Đồng chí Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

CHÍNH PHỦ   23/10/2020 • 12:01

Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế khóa XV được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI bầu là Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Đồng chí Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

Sáng 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ 3, cũng là phiên họp cuối của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

TIN TÀI TRỢ

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Phiên họp cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm18 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt, nhận nhiệm vụ./.

Theo Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dong-chi-Le-Truong-Luu-tai-dac-cu-Bi-thu-Tinh-uy-Thua-ThienHue/411686.vgp

Thích

Tags: thừa thiên huế | Lê Trường Lưu | Tỉnh ủy | Đại hội | Đồng chí | Đảng bộ | Ban Chấp | Đại biểu | kiểm tra | Phó Bí thư | chủ nhiệm

MỚI NHẤT

goto top