THỜI SỰ

Hà Nội đã đưa vào hoạt động Trạm xét nghiệm nhanh Covid-19

Thứ Năm • 09/04/2020 • 12:52

Phóng sự ảnh - Số 1907: Hà Nội đã đưa vào hoạt động Trạm xét nghiệm nhanh Covid-19.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/ha-noi-da-dua-vao-hoat-dong-tram-xet-nghiem-nhanh-covid-19.html

Thích
goto top