THỜI SỰ

Hà Nội test nhanh covid 19 cho người về từ Đã Nẵng

Thứ Tư • 12/08/2020 • 16:14

Phóng sự ảnh - Số 2032: "Hà Nội test nhanh covid-19 cho người về từ Đã Nẵng"

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/ha-noi-test-nhanh-covid-19-cho-nguoi-ve-tu-da-nang.html

Thích
goto top