QUÂN SỰ

Học viện Quốc phòng khai giảng năm học 2020-2021

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   22/09/2020 • 15:56

Sáng 22-9, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: GS, TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng khẳng định: Năm học 2019-2020 vừa qua, Học viện Quốc phòng tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác.

Học viện chủ động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng tăng cường rèn luyện tư duy cho học viên, dành thời gian cho các hoạt động tự học và nghiên cứu thực tế; điều chỉnh thời gian, hình thức huấn luyện phù hợp với yêu cầu giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả công tác huấn luyện-đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất, chất lượng tiếp tục nâng cao...

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai giảng.

Công tác đối ngoại của học viện tiếp tục được mở rộng, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, mở rộng đối ngoại quốc phòng. Tham gia hội đàm và trao đổi các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, thông qua đó, góp phần tuyên truyền đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, Học viện Quốc phòng được giao nhiệm vụ mở Lớp Đào tạo Quan chức quốc phòng quốc tế khóa 5 cho 26 học viên của 16 quốc gia đạt kết quả tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua. Phó thủ tướng nhấn mạnh, Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, là đầu mối thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng quan chức quốc phòng quốc tế.

Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý, thời gian tới, Học viện cần tập trung thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về lĩnh vực đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về quân sự, quốc phòng...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, học viện cần tiếp tục làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quốc phòng, an ninh, quân sự để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về quốc phòng, an ninh, gắn chặt giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là những vấn đề về chiến lược quốc phòng, quân sự; phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, và quốc phòng, an ninh với đối ngoại...

Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo với việc cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh các nước ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự của đất nước và nền giáo dục quốc phòng tiên tiến trên thế giới. Coi trọng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự giúp hai nước Lào và Campuchia. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay. Đồng thời chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức gắn với xây dựng học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực ngang tầm khu vực và quốc tế...

Theo Tin, ảnh: TRẦN THỊ THU THẢO/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-khai-giang-nam-hoc-2020-2021-635841

Thích

Tags: 2020 2021 | Quốc phòng | Học viện | an ninh | Trung Ương | Ủy viên | quốc tế | đào tạo | nhiệm vụ | Nhà nước | tiếp tục

MỚI NHẤT

goto top