Tags: IGB Electronica

Apple là một trong những công ty thường bị kiện ra tòa vì nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả vi phạm bằng sáng chế. Nhưng vụ kiện mới đây của Apple có lẽ khá 'bất thường' vì lý do một công ty tại Brazil kiện Apple.

goto top