THỜI SỰ

Loại xe ô tô nào phải chuyển sang biển màu vàng từ 1/8

Thứ Năm • 09/07/2020 • 00:23

Cả nước có khoảng 1,5 triệu ô tô kinh doanh vận tải. Số phương tiện trên có 16 tháng để đổi từ biển trắng sang loại biển số màu vàng từ 1/8 tới theo Thông tư 58 của Bộ Công an.

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/loai-xe-o-to-nao-phai-chuyen-sang-bien-mau-vang-tu-18-a-88313.html

Thích
goto top