Tags: Mẹ vợ con rể

Tôi rất thương chồng, nhưng cũng xót mẹ. Dù biết mẹ mình có phần quá đáng, tôi vẫn không muốn rời xa bà chút nào.

goto top