THỜI SỰ

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang

VIETNAMPLUS   07/08/2020 • 02:00

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã có quyết định phân công ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Trưởng ban Tổ chức-Nội vụ tỉnh kể từ ngày 1/7.

Ông Nguyễn Minh Tiến. (Nguồn: TTXVN)

Tại Quyết định 1194/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Tiến để ông Tiến nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã có quyết định phân công ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Trưởng ban Tổ chức-Nội vụ tỉnh kể từ ngày 1/7/2020.

Ngày 10/7, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Tiến do luân chuyển vị trí công tác./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/mien-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ha-giang/656101.vnp

Thích

Tags: Hà Giang | Phó Chủ | Nhân Dân | Nguyễn Minh Tiến | Tỉnh ủy | Ban Thường | nhiệm kỳ | Miễn nhiệm | phân công | quyết định

MỚI NHẤT

goto top