QUÂN SỰ

Nga phô diễn khả năng nhào lộn đáng kinh ngạc của máy bay Su-34

Thứ Sáu • 14/02/2020 • 18:29

VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/nga-pho-dien-kha-nang-nhao-lon-dang-kinh-ngac-cua-may-bay-su34/623202.vnp

Thích
goto top