KINH DOANH

Nhờ tiết giảm chi phí, Ocean Group (OGC) báo quý 2 có lãi 19 tỷ đồng

TỔ QUỐC   29/07/2020 • 16:16

Kết thúc nửa đầu năm 2020, OGC báo lãi sau thuế gần 239 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 30 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái và đã vượt gần 16% mục tiêu về lợi nhuận.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã: OGC) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 116 tỷ đồng giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá vốn hàng bán giảm 44% nên lợi nhuận gộp đạt 35 tỷ đồng giảm 56% so với quý 2/2019.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi lên mức 17,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm sâu từ 22,4 tỷ xuống còn 946 triệu đồng do trong kỳ không phát sinh khoản chi phí lãi vay. Cùng với đó chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm sâu 35% và 82,5%, lần lượt còn 14,2 và 13,3 tỷ đồng.

Kết quả OGC báo lãi quý 2 đạt hơn 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 38 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm khoảng 38% xuống mức 263 tỷ đồng, chủ yếu là tình hình dịch bệnh covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty trong Tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, du lịch và thực phẩm. Ngoài ra trong kỳ, công ty OCH (Công ty con của OGC) thoái hoàn toàn vốn tại CTCP Khách sạn Suối Mơ và 1 phần vốn tại CTCP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển đầu tư nên không hợp nhất kết quả kinh doanh như cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên doanh thu tài chính lại tăng đột biến gấp 9 lần lên mức 274,5 tỷ chủ yếu do trong kỳ công ty OCH thoái vốn tại 2 đơn vị âm vốn chủ sở hữu. Việc thoái vốn tại hai đơn vị này giúp tập đoàn ghi nhận trong kỳ một khoản lợi nhuận tương ứng với các khoản lỗ đã ghi nhận trước đây. Các khoản chi phí đều được tiết giảm tối đa nên OGC báo lãi sau thuế gần 239 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 30 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020 OGC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.008,6 tỷ đồng, LNST dự kiến đạt 206,6 tỷ đồng. Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2020, OGC mới hoàn thành được 26% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt gần 16% mục tiêu về lợi nhuận.

Theo Vân Thu/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/nho-tiet-giam-chi-phi-ocean-group-ogc-bao-quy-2-co-lai-19-ty-dong-42020297154622634.htm

Thích

Tags: Ocean Group OGC | doanh thu | lợi nhuận | mục tiêu | chi phí | Tài chính | Trong khi | năm ngoái | chủ yếu | Tập Đoàn | lần lượt

MỚI NHẤT

goto top