THỜI SỰ

Những hình ảnh ấn tượng trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Sáu • 03/04/2020 • 23:05

Phóng sự ảnh - Số 1901: Những hình ảnh ấn tượng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/nhung-hinh-anh-an-tuong-trong-phong-chong-dich-covid-19.html

Thích
goto top