Tags: Ông Lê Minh Khái

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ với quyết tâm chính trị cao đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chủ động triển khai các chủ trương, nghị quyết của cấp trên...

goto top