Tags: Quỳnh Thư bức xúc

Người đẹp đang vô cùng bức xúc trước một tài khoản facebook đăng tải thông tin mời đi show nhưng thực ra là đi tiếp rượu trá hình.

goto top