THỜI SỰ

Số C95: Bảo vệ không gian mạng quốc gia

Thứ Sáu • 03/04/2020 • 22:56

Bảo vệ không gian mạng quốc gia Điều 6 - Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 quy định: Bảo vệ không gian mạng quốc gia Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/so-c95-bao-ve-khong-gian-mang-quoc-gia.html

Thích
goto top