QUÂN SỰ

Sức bật từ 'Ca gác kiểu mẫu'

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   06/06/2020 • 22:51

Năm 2019, Tiểu đoàn Vệ binh 702 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 1) được Bộ tư lệnh quân đoàn tặng cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng. Thành tích đó có sự đóng góp quan trọng của Đoàn cơ sở tiểu đoàn trong việc phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc vị trí, tầm quan trọng nhiệm vụ của đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã cụ thể hóa bằng việc triển khai thực hiện mô hình 'Ca gác kiểu mẫu',­ với 5 nội dung: Mẫu mực về lễ tiết tác phong quân nhân; nắm chắc các quy định canh phòng; tổ chức bàn giao ca gác đúng quy định; không vi phạm các quy định trong canh gác; nêu cao tinh thần cảnh giác, xử trí tốt mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn mục tiêu.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 702 bàn giao ca gác trong đêm.

Chúng tôi gặp Binh nhất Nguyễn Văn Hiếu khi đồng chí đang cẩn thận kiểm tra lễ tiết tác phong cá nhân trước khi thực hiện nhiệm vụ. Nguyễn Văn Hiếu cho biết: 'Thực hiện mô hình 'Ca gác kiểu mẫu', mọi đoàn viên trước khi thực hiện nhiệm vụ phải tự giác kiểm tra lễ tiết tác phong cá nhân, bảo đảm đúng quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức ôn luyện, nắm chắc các quy định của Điều lệnh đóng quân-canh phòng và những quy định của đơn vị. Quá trình gác phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tập trung quan sát, kiểm tra chặt chẽ, hướng dẫn người và phương tiện ra vào mục tiêu; bảo đảm trật tự, an toàn mục tiêu đảm nhiệm và phải chấp hành nghiêm các quy định trong khi thực hiện ca gác'.

TIN TÀI TRỢ

Để thực hiện hiệu quả mô hình, đội ngũ cán bộ thường xuyên bồi dưỡng nội dung và kiểm tra nhận thức của mọi chiến sĩ, đốc gác phải trực tiếp kiểm tra công tác bàn giao ca gác và tổ chức kiểm tra đến từng người, kịp thời chấn chỉnh nếu có sai sót. Theo Thiếu tá Vũ Thanh Thái, Bí thư Đoàn cơ sở tiểu đoàn, để thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình 'Ca gác kiểu mẫu', ngoài công tác quán triệt, giáo dục, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho ĐVTN thì việc tổ chức huấn luyện, rèn luyện là yếu tố quan trọng để mọi người có sức khỏe dẻo dai, thuần thục kỹ năng nghiệp vụ. Cùng với đó, tập trung rèn luyện về tư thế tác phong, tinh thần cố gắng, thông qua các buổi tổ chức huấn luyện và thực tế quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ đoàn các cấp thường xuyên theo dõi, bám nắm, động viên ĐVTN khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, canh gác trong mọi điều kiện thời tiết.

Cán bộ đốc gác Tiểu đoàn Vệ binh 702 kiểm tra trước khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Từ khi triển khai thực hiện mô hình 'Ca gác kiểu mẫu', ý thức trách nhiệm của mọi ĐVTN trong tiểu đoàn đã có bước chuyển biến quan trọng. 100% cán bộ, ĐVTN tham gia đầy đủ nội dung học tập, công tác; các nội dung, khoa mục huấn luyện bảo đảm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70-75% khá và giỏi. Các nội dung huấn luyện về Điều lệnh Đội ngũ, Điều lệnh đóng quân- canh phòng luôn được cán bộ, ĐVTN tự giác nghiên cứu, hăng say học tập, rèn luyện. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, ĐVTN luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những lỗi vi phạm chủ quan trong canh gác không còn. Việc duy trì kỷ luật khu vực mục tiêu luôn nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Theo Bài và ảnh: LÊ ĐĂNG MẠNH/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/suc-bat-tu-ca-gac-kieu-mau-620059

Thích

Tags: kiểu mẫu | thực hiện | nhiệm vụ | kiểm tra | tổ chức | Tiểu đoàn | mô hình | nội dung | quan trọng

MỚI NHẤT

goto top