Tags: TW Các

35.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 3 tháng đầu năm 2020, đánh dấu mốc lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, số doanh nghiệp rời thị trường lớn hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Ông Phạm Đình Đoàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Các hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - cho rằng cần phải nhanh chóng cho doanh nghiệp uống thuốc bổ để tăng sức đề kháng trước, sau đó có thêm thời gian tìm 'thuốc đặc trị' cho từng ngành nghề và từng mức độ ảnh hưởng...

goto top