Tags: Tài sản trước hôn nhân

Dù vợ cũ đòi chia khối tài sản, ông Ân không quan tâm và vẫn hạnh phúc tổ chức sinh nhật cho vợ mới.

'Sau đó tôi xin phép ra về và nhắn tin nói bạn trai hãy suy nghĩ kĩ quyết định kết hôn này', cô gái chia sẻ.

goto top