KINH DOANH

Thực phẩm Bích Chi (BFC): Quý 3 lãi 28 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ

TỔ QUỐC   18/10/2020 • 10:25

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Thực phẩm Bích Chi (BFC) lãi sau thuế 73 tỷ đồng tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 3.483 đồng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (mã CK: BFC) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 160,5 tỷ đồng tăng 16,3% so với cùng kỳ, sau khi trừ các khoản chi phí Thực phẩm Bích Chi lãi sau thuế 28 tỷ đồng tăng 23% so với quý 3/2019 tương đương EPS đạt 1.333 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Thực phẩm Bích Chi đạt 436,4 tỷ đồng doanh thu thuần, LNST đạt 73,4 tỷ đồng lần lượt tăng 13,6% và 66% so với 9 tháng đầu năm 2019 tương đương EPS đạt 3.483 đồng.

Năm 2020 BCF đặt mục tiêu doanh thu đạt 500 đến 560 tỷ đồng và LNST đạt khoảng 56 đến 72 tỷ đồng, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 mặc dù mới hoàn thành được 78% mục tiêu tối đa về doanh thu nhưng đã hoàn thành 102% mục tiêu tối đa về lợi nhuận.

Theo Minh Ngọc/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/thuc-pham-bich-chi-bfc-quy-3-lai-28-ty-dong-tang-23-so-voi-cung-ky-4202018108315264.htm

Thích

Tags: Quý 3 | Bích Chi BFC | thực phẩm | doanh thu | tương đương | mục tiêu | Bích Chi | hoàn thành | sau thuế | năm ngoái | kết thúc

MỚI NHẤT

goto top