KINH DOANH

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị Uỷ ban Chứng khoán nhà nước phạt

TỔ QUỐC   18/10/2020 • 09:26

Trong đó có Công ty Thuận Đức bị phạt 100 triệu đồng do chào bán riêng lẻ cổ phiếu không đăng ký.

Tuần qua, UBCKNN đã công bố thêm nhiều quyết định phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Chào bán cổ phiếu không đăng ký, Công ty Thuận Đức bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 08/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán TDP) số tiền 100 triệu đồng. Nguyên nhân, dó Công ty Thuận Đức đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, Công ty Thuận Đức đã chào bán 11.900.000 cổ phiếu cho 09 nhà đầu tư để mua lại toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên do 09 nhà đầu tư này nắm giữ nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của công ty chưa đại chúng.

Liên quan đến việc tăng vốn của Thuận Đức, cuối tháng 10/2019 Thuận Đức phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Có 9 cá nhân đăng ký mua trong đợt phát hành riêng lẻ này.

Tổng số tiền huy động trong đợt phát hành này sẽ dùng 119 tỷ đồng mua cổ phần của CTCP Thuận Đức Hưng Yên, số còn lại để bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, tháng 11/2018 Thuận Đức chính thức đưa 25 triệu cổ phiếu lên giao dịch cổ phiếu trên Upcom với mã chứng khoán TDP. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.700 đồng/cổ phiếu.

Thuận Đức đã chuyển sàn sang niêm yết trên HoSE từ 12/10/2020 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 21.200 đồng/cổ phiếu. Trước khi chuyển sàn sang HoSE, Thuận Đức có vốn điều lệ xấp xỉ 480 tỷ đồng tương ứng xấp xỉ 48 triệu cổ phiếu lên niêm yết. Cổ phiếu TDP giao dịch phiên cuối trên Upcom ngày 31/7/2020 và đóng cửa phiên giao dịch này ở mức giá 18.200 đồng/cổ phiếu.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Vietranstimex bị phạt

Đối với doanh nghiệp, ngày 15/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã quyết định phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex (mã chứng khoán VTX) số tiền 50 triệu đồng.

TIN TÀI TRỢ

Nguyên nhân, do Công ty Vietranstimex đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Vietranstimex công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Thông báo số 3230/TB-VSD ngày 13/12/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Báo cáo tài chính riêng, tổng hợp quý IV/2019.

Không báo cáo với Hội đồng quản trị các giao dịch với công ty con..., Chủ tịch HĐQT Khang Minh Group bị phạt

Ngày 14/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định phạt ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT CTCP Khang Minh Group - (mã chứng khoán GKM) số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Đặng Việt Lê đã không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật.

Cụtheer, từ 01/3/2018 đến 28/6/2019, ông Đặng Việt Lê đã có các giao dịch tiền với Công ty TNHH Sản xuất gạch Khang Minh (nay là Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh - công ty do Công ty cổ phần Khang Minh Group nắm 100% vốn góp) nhưng không thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khang Minh Group về việc thực hiện các giao dịch với Công ty TNHH Sản xuất gạch Khang Minh theo quy định.

Báo cáo không đúng thời hạn khi giao dịch, Thành viên HĐQT GTNfoods bị phạt

Ngày 12/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định phạt đối với bà Chew Mei Ying, Thành viên HĐQT của CTCP GTNfoods (mã chứng khoán GTN) số tiền 22,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Chew Mei Ying đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể, bà Chew Mei Ying đăng ký bán 100.000 cổ phiếu GTN từ ngày 25/3/2019 đến ngày 23/4/2019 và đã thực hiện bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Tuy nhiên, đến ngày 24/6/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Chew Mei Ying.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Thái Mạnh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/tieu-diem-xu-phat-tuan-qua-them-nhieu-ca-nhan-va-doanh-nghiep-bi-ubcknn-phat-42020181083215434.htm

Thích

Tags: Chứng khoán | công ty | giao dịch | cổ phiếu | Thuận Đức | chào bán | quyết định | riêng lẻ | nhà nước | thực hiện

MỚI NHẤT

goto top