Tags: Trao vàng cưới

Lúc anh tôi lên trao vàng, mọi người bên dưới vỗ tay không ngớt. Chỉ có chị dâu là tối sầm mặt lại.

Vừa mở hộp vàng ra, mặt chồng em tái mét. Đến tối, khi quan khách về hết, anh bảo: 'Phải trả thôi'.

goto top