THỜI SỰ

Trên thao trường

Thứ Tư • 03/06/2020 • 13:49

2020 là năm tích cực là năm toàn quân tích cực đẩy mạnh Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, công tác huấn luyện chiến sĩ mới đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng khi tiếp tục thực hiện theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc tại Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 1 trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt đã đem đến một mùa huấn luyện thành công với nhiều dấu ấn mới.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/hdjfmqy8-tren-thao-truong.html

Thích
goto top