THỜI SỰ

Từ 5/8, khi ra hiệu lệnh dừng xe, CSGT có quyền kiểm tra những gì

Thứ Tư • 05/08/2020 • 10:36

Ngoài kiểm tra 6 loại giấy tờ, từ ngày 5/8, cảnh sát giao thông được kiểm soát an toàn kỹ thuật của phương tiện khi ra hiệu lệnh dừng.

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/tu-58-khi-ra-hieu-lenh-dung-xe-csgt-co-quyen-kiem-tra-nhung-gi-a-88727.html

Thích
goto top