THỜI SỰ

Vẻ đẹp trên đỉnh Chiêu Lầu Thi

Thứ Sáu • 16/10/2020 • 22:33

Phóng sự ảnh - Số 2098: "Vẻ đẹp trên đỉnh Chiêu Lầu Thi".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/ve-dep-tren-dinh-chieu-lau-thi.html

Thích
goto top