Tags: ảnh tưởng tượng và thực tế

Theo lẽ thường, mọi người đều vui vẻ khi nhận được chiếc bánh sinh nhật nhưng những người trong bài này thì không.

goto top