Tags: bắn chết bò

Chủ trại cho rằng, con bò nhà mình bị bắn chết khi không liên quan gì đến việc đánh bạc của nhà hàng xóm.

goto top