Tags: chuột sông băng

Theo dõi suốt nhiều năm nhưng khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi 'Bằng cách nào chuột sông băng di chuyển theo đàn?'.

goto top