Tags: rubic nhỏ nhất thế giới

Khối Rubic nhỏ nhất thế giới do một công ty Nhật Bản sáng tạo ra có kích thước 0,99 cm.

goto top