Tags: sớm hôm

'Cảnh sắc phố thị Sài Gòn - Chợ Lớn' (Phương Nam Book và NXB Thế Giới) là tuyển tập tranh và ký họa mới nhất của họa sĩ Phạm Công Tâm - người con của đất Sài Gòn

goto top