Tags: yêu nhau thời học sinh

Vì cả hai vợ chồng chưa từng tìm hiểu về 'chuyện ấy' nên không biết bắt đầu từ đâu.

goto top